Velkomen til Stranda legekontor si heimeside. Vi ønsker å gjere kontakten med oss så enkel som muleg. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om legekontoret her. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon om du ønsker det.

NYTTIG INFORMASJON


Influensavaksine 2019

16. oktober 2019 kl. 14:52

Det vert høve til å få sett influensavaksine for følgjande grupper:

 • Alle over 65 år

Barn og vaksne med:

 • kronisk lungesjukdom(inkludert astma)
 • kronisk hjarte - og karsjukdom
 • nyresvikt
 • leversvikt
 • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade, spesielt personar med nedsett lungekapasitet
 • nedsett infeksjonsforsvar
 • diabetes type 1 og 2
 • svært alvorleg overvekt (BMI over 40)
 • annan alvorleg og/eller kronisk sjukdom etter individuell vurdering av lege
 • Gravide frå 12.svangerskapsveke (2. og 3.trimester)
  Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko.
 • Bebuarar i omsorgsboligar og sjukeheim. 

I tillegg anbefaler vi influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til personar med nedsett infeksjonsforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande griser.

For Stranda og Liabygda ved Stranda legekontor
Onsdag 23.10.19 kl.09:00-14:00
Fredag 01.11.19 kl.09.00-11.30

For Sunnylven ved Hellesylt legekontor
Tysdag 29.10.19 kl.09:00-13:00

For Geiranger ved Geiranger legekontor
Etter avtale med legekontoret

På vaksinasjonsdagane kostar influensavaksina kr. 250.

 

Nye takstar frå 1. juli 2019

3. juli 2019 kl. 11:09

Den norske legeforeininga har gjort endringar i normaltariffen frå 1.juli 2019.

Les meir om normaltariffen på legeforeininga sine heimesider: https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen

 

 

Feriestenging

3. juli 2019 kl. 09:40

Legekontoret på Hellesylt er stengt følgande dagar, pga ferie/kurs:

Tysdag 9.juli

Tysdag 6.august

Tysdag 3.september

 

Åpningstider

Opningstider Stranda:
Måndag - fredag
08:30 - 15:00.
Telefonen er stengt mellom 11.30 - 12:30.

Opningstider Hellesylt:
Tirsdagar 09:00 - 14:00

Opningstider Geiranger:
Onsdagar:
09:45 - 13:00

Adresse

Stranda legekontor
Øyna 13
Øynasenteret, inngang B - 2 etasje
Vis kart

Kontakt oss

Stranda legekontor
Øyna 13
6200 Stranda

Telefon: 70 26 81 20