Velkomen til Stranda legekontor si heimeside. Vi ønsker å gjere kontakten med oss så enkel som muleg. Derfor er det tilrettelagt for bestilling via SMS på desse sidene.

Du vil i tillegg finne ein del informasjon om legekontoret her. Elles er du velkomen til å ta kontakt på telefon om du ønsker det.

NYTTIG INFORMASJON


Informasjon om coronavirus, opplysningstelefon og influensamottak i Stranda kommune

21. februar 2020 kl. 14:27

Har du dei siste 14 dagar fått luftveisinfeksjon etter opphold i Hubei-provinsen/Wuhan by i Kina eller hatt nærkontakt dei siste 14 dagar med personar som har fått påvist det nye coronaviruset (2019-nCoV)?

Symptom: Teikn på luftveisinfeksjon kan vere feber, hoste, brystsmerter, pustevanskar.

Ring først! Ring i så fall Stranda Legekontor tlf. 70268120 (0830-1500) eller legevakttelefon 116 117 (døgnbemanna), og forklar at du kan vere smitta.            
Sentralbordet ved Stranda Legekontor er opplysningstelefon og vil bli styrka med fleire telefonlinjer og meire personell ved behov.

Unngå å møte direkte opp på venterommet ved legekontoret.

Eige influensamottak Legekontoret har lagt planar for på kort varsel å opprette eit eige influensamottak, med annan inngang og venterom enn det vanlege.

Følg desse råda for å førebygge smitte.

Vidare oppfølging: Lege vil avtale tid til undersøking på influensamottaket eller heimebesøk og – om naudsynt – direkte innlegging på næraste sjukehus i Ålesund. Prøver ved coronavirus kan også sendast til Molde sjukehus. Lege vil forklare korleis du vil kome deg til legekontor eller sjukehus. Du skal ikkje ta offentleg transport.    

Ved ukomplisert sjukdomsbilde vil dei fleste sjuke bli observert og behandla i eigen heim på same måte som ved vanleg sesonginfluensa

Stranda kommune følgjer råd og retningsliner fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) Informasjonen vil bli oppdatert regelmessig ved endringar.

Les også oppdatert informasjon på nett ved å klikke deg inn på linken::
https://helsenorge.no/sykdom/infeksjon-og-betennelse/coronavirus

 

Arne Gotteberg - kommuneoverlege

Nye takstar frå 1. juli 2019

3. juli 2019 kl. 11:09

Den norske legeforeininga har gjort endringar i normaltariffen frå 1.juli 2019.

Les meir om normaltariffen på legeforeininga sine heimesider: https://beta.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler/Normaltariffen

 

 

Bestilling av pasientreiser

6. mars 2015 kl. 14:27

Lenes bussreiser tar over køyring av pasientar frå 9.mars 2015.

  1. Legekontoret skal kun bestille på medisinsk grunnlag.
  2. Dersom rutegående tilbud manglar skal pasienten ringe pasientreiser 05515 for å bestille drosje.
  3. Flyreiser skal bestillast via pasientreiser 05515. Pasient skal ringe i god tid før avreise, gjerne med ein gong ein får innkallinga.
  4. Så langt det er mogleg skal reisa bestillast innan kl.13 siste virkedag før timen (altså fredag før 13 dersom pasient skal reise mandag).
  5. Pasienten kan sjølv avbestille avtalt drosjetur på 05515 eller direkte med Lenes bussreiser 91001500 tast 2 . Pasientreiser har åpe kvardagar frå 08.00 -16.00.

Lenes bussreiser vil som før ringe pasienten dagen før bestillinga.

Åpningstider

Opningstider Stranda:
Måndag - fredag
08:30 - 15:00.
Telefonen er stengt mellom 11.30 - 12:30.

Opningstider Hellesylt:
Tirsdagar 09:00 - 14:00

Opningstider Geiranger:
Onsdagar:
09:45 - 13:00

Adresse

Stranda legekontor
Øyna 13
Øynasenteret, inngang B - 2 etasje
Vis kart

Kontakt oss

Stranda legekontor
Øyna 13
6200 Stranda

Telefon: 70 26 81 20